Ny kommunikations-løsning solgt til Ecolab i Norden

En løsning der er smeltet sammen

Ecolab Nordic er telefonmæssigt overgået fra et system med fastnettelefoner og mobiltelefoner uden sammenhæng, til et system hvor fastnettelefoner og mobiltelefoner er smeltet sammen, således at status på begge typer kan ses af omstillingsbordene. Dette er gjort for at understøtte og optimere forretningsgange. Der er i Ecolab Nordic implementeret mail og elektronisk kalenderløsning for alle medarbejdere.

Løsningen er integreret således at man fra fastnettelefoner og mobiltelefoner kan ajourføre sin kalender i Exchange. Fra mobiltelefonerne er der adgang til mail, kalender, kontaktpersoner mv.. Ecolab Nordic har via omstillingsbordet oversigt over medarbejders status på fastnettelefon, mobiltelefon og kalender. Dette er indført for at kunne yde den bedst mulige service overfor samarbejdspartnere, kunder, leverandører samt internt i Ecolab Nordic.

I forbindelse med undersøgelsen af mulige leverandører, undersøgte Ecolab muligheder på det danske marked, og valget faldt på U-COM. “Deres forståelse for hvilken løsning vi ønskede, og deres kendskab til produktet og markedet, gjorde en markant forskel” udtaler Nordisk IT Chef Mikael Kragh.

Reducering af omkostninger og øget fleksibilitet

Ved at anvende det eksisterende MPLS netværk der er etableret i Norden opnås trafik besparelser, da alle samtaler i Norden dermed bliver gratis. MPLS nettet håndterer nu både Voice og Data. Når en medarbejder ringer til en person eller virksomhed et andet sted i Norden routes kaldet også over MPLS nettet og ud lokalt i det pågældende land, hvilket også giver besparelser. 

Løsningen er redundant og hvis forbindelsen går ned til et af landene, vil en lokal server tage over og systemet vil køre videre indtil forbindelsen er genetableret. Der er ligeledes to redundante CPU`er på hoved lokationen i Valby, som giver løsningen er hardware oppetid på 99,999%.

Det er meningen at de integrerede mobiltelefoner også kobles ind over løsningen, således samtalerne også kan routes på det Nordiske netværk.

Derudover har den moderne kommunikations løsning, givet en række andre besparelser, f.eks. hvor eksterne vagtselskaber og receptionsfirmaer, er overtaget af den fleksible løsning, hvor Call Center, receptioner og mulighederne for automatiske håndteringer har overtaget disse betalbare ydelser. Dette har ligeledes givet Ecolab besparelser med den valgte løsning.

Ecolab forventer at Return Of Investment er ca. 2,5 år, før investeringen i Norden er tjent hjem, hertil kommer alle de forbedringer løsningen har medført.

Dialog med kollegaerne i alle lande

I forbindelse med opstarten af projektet valgte Ecolab, at informere og aftale hvordan de funktionelt ønskede, den nye løsning implementeret i hvert land. Formålet var at tage hensyn til at forskellige medarbejdergrupper har forskellige behov, i forhold til anvendelse af kommunikations-systemer.

Der viste sig også forskellig anvendelse af teknologierne på tværs af landene, hvilket var godt at få løst inden implementeringen fandt sted. Efterfølgende viste det sig også, at denne tid var anvendt helt rigtigt. Ved at tale med operatøren i det pågældende land, aftale hvordan løsningen skulle fungere mv. fik Ecolab et så optimalt set up som muligt fra start.

Den valgte leverandør

“Vi har været meget tilfredse med vores valg af leverandør. Det viste sig efter underskrift af aftalen, og deres ihærdighed og vilje til at ville lykkedes og skabe en succes sammen med os, i forbindelse med implementeringen blev ved, og fortsat er til stede. Vi mener de er med til at gøre en forskel. At implementere en fælles løsning i Norden, er ikke uden komplikationer, og det at forstå og sammensætte løsningen på tværs af landene kræver fælles dialog og tilpasning. Igen har den valgte leverandør fuldt ud levet op til vores forventninger. I forbindelse med implementeringen har U-COM været dedikeret til opgaven med stort gå på mod, og med uddannelse af brugerne. U-COM har været med til at gøre en forskel” udtaler Nordisk IT Chef Mikael Kragh og Facility Manager Rene Jensen.

Skriv en kommentar