Salgs- og leveringsbetingelser

U-COM A/S B2C salgs- og leveringsbetingelser

På denne side finder du information om salgs- og leveringsbetingelser ved køb på hjemmesiden www.u-com.dk som privatforbruger.

Følgende gælder som aftalegrundlag for handel mellem U-COM A/S og vores kunder.

 • Erhvervskunder henvises til vores salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder. Du kan læse Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskøb længere nede.
 • For private forbrugere gælder følgende Salgs- og leveringsbetingelser
 • Erhvervskunder henvises til vores salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder der køber andre services, ydelser og produkter, som ikke kan købes på websiden. Du kan læse Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskøb længere nede.
 1. Anvendelsesområde

Disse Betingelser gælder altid, når du handler på Websiden.

Den samlede aftale og de øvrige oplysninger på Websiden findes kun på dansk. Du skal være fyldt 18 år for at kunne handle på Websiden.

Bemærk, at U-COM’s butik på Websiden er for både erhvervsdrivende og privatforbrugere.

Ved bestilling af varer via U-COM’s butik som privatforbruger, bekræfter du, at du hverken køber varer som erhvervsdrivende eller med henblik på videresalg.

 1. Online-handel

Nedenfor følger en beskrivelse af købsprocessen, så du altid kan føle dig tryg, når du handler på Websiden.

 1. Vælg den ønskede vare
 2. Læg den i indkøbskurven
 3. Vælg forsendelses- og betalingsmåde
 4. Kontrollér bestillingen og ret evt. indtastningsfejl
 5. Bekræft bestillingen og acceptér U-COM’s Betingelser og Cookie- og persondatapolitik
 1. U-COM sender en ordrebekræftelse på ordren
 1. Din bestilling

Afgivelse af bestilling

Når du afgiver en ordre, vil du modtage en ordrebekræftelse fra U-COM.

Når du har afgivet en bestilling via Websiden, vil U-COM’s system sende dig en ordrebekræftelse, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt.

Du bør læse den enkelte ordrebekræftelse nøje igennem og tjekke, at den stemmer overens med bestillingen.

Du kan læse mere om dine ordrer på Websiden. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte U-COM.

U-COM A/S

Generatorvej 15

2860 Søborg

CVR nr.: 28153805

Tlf. nr.: +45 70 22 33 60

E-mail: info@u-com.dk

 1. Betaling

Når du handler på U-COM’s hjemmeside, er det U-COM, som håndterer betalingen. Hvis du har spørgsmål vedrørende betaling, skal du kontakte U-COM.

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Alle udgifter i relation til varen, herunder til porto, fragt, emballage mv., samt en samlet pris vil fremgå ved bestilling og af ordrebekræftelsen.

Leveringsomkostninger vil variere afhængig af, hvilken vare og leveringsform du har valgt. Hvis du køber flere varer, så vil alle varer som udgangspunkt sendes i samme leverance og du vil kun opkræves for levering én gang.

Du kan vælge mellem de betalingsmåder, som vi tilbyder i købsprocessen. For at minimere risikoen for uautoriseret adgang krypteres dine betalingskortoplysninger. Når vi har modtaget din ordre, reserverer vi beløbet via den valgte betalingsmetode for at sikre, at der er dækning for købesummen, så transaktionen kan gennemføres.

Beløb hæves først på dit kort, når varen afsendes.

 1. Levering og forsinkelse

Leveringstidspunkt
Forventet leveringstidspunkt vil fremgå i forbindelse med din bestilling og på ordrebekræftelsen. Hvis du har bestilt mere end én vare, kan din ordre splittes op i flere leveringer og leveringstidspunkter.

Kvittering for modtagelse
Vi forbeholder os retten til at afbryde en levering, hvis der ikke er en myndig til stede på leveringstidspunktet. Kun en myndig person kan lovligt kvittere for at modtage produkterne.

Leveringsomkostninger
Leveringsomkostninger vil afhænge af varetype, antallet af varer, leveringsadresse m.v. og vil fremgå af din bestilling og på ordrebekræftelsen.

Hvis du har bestilt mere end én vare, kan din ordre splittes op i flere leveringer og leveringstidspunkter. Du vil dog kun blive opkrævet for leveringsomkostninger én gang.

Leveringsmåde
Leveringsmåden fremgår af ordrebekræftelsen. U-COM bærer risikoen for varen, indtil den er overgivet til dig, dvs. indtil varen er i din besiddelse.

Forsinket levering
Hvis leveringen af din vare er forsinket, så får du besked, så snart U-COM bliver opmærksom på forsinkelsen. Du får samtidig besked om, hvornår du kan forvente, at din vare vil blive leveret.

Forgæves levering
Er du ikke til rådighed på leveringsadressen på aftalt leveringstidspunkt, vil du blive opkrævet ny fragt for genlevering.

Spørgsmål til din levering?
Kontakt venligst U-COM som du har købt varen af. Se afsnit 5 for kontaktoplysninger.

Levering til pakkebokse
Postpakker kan omdirigeres, til et andet opsamlingssted end det valgte, hvis pakkeboksen er fuld eller hvis pakkens størrelse ikke passer i de ledige bokse. I så fald vil du blive informeret herom direkte fra distributøren.

Force majeure

Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalevilkårene er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som U-COM, ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockouts og pandemi.

 1. Fortrydelsesret

14 dages fortrydelsesret
Fortrydelsesretten giver dig ret til at fortryde købet uden angivelse af årsag. For at udnytte fortrydelsesretten skal du senest 14 dage efter modtagelse af varen give U-COM meddelelse herom pr. e-mail eller telefon med henvisning til ordrenummeret.

Du skal herefter returnere varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt U-COM, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du blot returnerer eller afsender varen inden udløbet af de 14 dage.

Tag kontakt til U-COM for at høre de nærmere vilkår for returnering.

Undtagelser til fortrydelsesretten
Du har ingen fortrydelsesret i disse tilfælde:

 • Plomberede computersoftware, hvor forseglingen er brudt.
 • Digitalt plomberet indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, men som du selv downloader (fx software).

Tilbagebetaling af købsbeløbet
U-COM refunderer det beløb, som du har betalt for varen, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som U-COM har tilbudt). Beløbet skal refunderes uden unødig forsinkelse til dig og senest 14 dage fra den dato, hvor U-COM har modtaget din meddelelse om at udnytte fortrydelsesretten. Sælger kan dog tilbageholde beløbet, indtil varen er modtaget retur, eller du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt, der er tidligst.

Varens stand ved returnering
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Udgifter og risiko ved returnering
Du skal selv afholde udgifterne for returnering af varen og du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til dig og indtil den er returneret til Sælger.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder fx store TV og andre produkter som qua deres vægt/størrelse/indhold ikke accepteres som post. Udgifterne for returnering af disse varer forventes at beløbe sig til DKK 699.

 1. Reklamationer

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Det betyder bl.a., at du som forbruger har 2 års reklamationsret fra modtagelse af varen efter købeloven.

Hvornår og hvordan skal man reklamere?
Når du har modtaget varen, anbefaler vi, at du hurtigst muligt tjekker, om den svarer til ordrebekræftelsen, om varen er blevet beskadiget under transporten, og om der er fejl ved varen.

Hvis der foreligger en mangel, skal du reklamere direkte til U-COM som du købte varen af. Reklamationen skal ske inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen. Hvis du reklamerer inden for 2 måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamation altid være rettidig.

Du skal aftale med den ansvarlige Sælger – U-COM – hvordan varen sendes tilbage og om udgifterne herfor vil blive refunderet. 

 1. Personoplysninger

U-COM’s cookie- og persondatapolitik kan du læse via dette link.

 1. Tvister

Hvis du er utilfreds med U-COMs håndtering af en reklamation eller andet, skal du først forsøge at løse tvisten direkte med den ansvarlige – U-COM. Såfremt dette ikke lykkes, kan du indbringe sagen for Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk og herefter Forbrugerklagenævnet eller gøre brug af Europa-Kommissionens online klageportal (“ODR”). Part i sagen er Sælger, dvs. U-COM. Alle tvister skal afgøres i henhold til dansk ret. Såfremt sagen indbringes for domstolene, skal den afgøres ved dit hjemting, dvs. i nærheden af, hvor du bor.

 1. Ændring af vilkår

Ændrer vi vores vilkår, samtykker og politikker, og har det væsentlig betydning for dig og dine købte ydelser, orienterer vi dig via e-mail. Du kan altid se de gældende vilkår på vores hjemmeside.

 1. Abonnement

Hvis du har købt et abonnement eller en vare inkl. abonnement, accepterer du både leverandørens abonnementsbetingelser og U-COM’s salgsbetingelser.

 1. Andet

Ovenstående gælder som aftalegrundlag for handel mellem U-COM A/S og vores private kunder. Herunder finder du vores øvrige salgs- og leveringsbetingelser:

 • Erhvervskunder henvises til vores salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder der er kunder på vores webside. Du kan læse Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskøb her

Erhvervskunder henvises til vores salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder der køber andre services, ydelser og produkter, som ikke kan købes på websiden. Du kan læse Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskøb nedenfor.

Sidst opdateteret d. 16.11.2020

Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder (online)

U-COM A/S’ B2B salgs- og leveringsbetingelser (online)

 • Definitioner
 • Bestilling, priser og betaling
 • Levering og ejendomsforbehold
 • Fortrydelsesret, annullering, reklamation og garanti
 • Ansvar
 • Produktansvar
 • Software
 • Gaver
 • Underleverandører
 • Ændringer
 • Lovvalg og værneting
 • Kontaktoplysninger

Definitioner

·      Betingelser betyder disse salgs- og leveringsbetingelser.

·      U-COM betyder U-COM A/S.

·      Kunde betyder de erhvervsdrivende, som benytter U-COM A/S som leverandør.

Bestilling, priser og betaling

1. Der er indgået en bindende aftale med U-COM, når Kunden har modtaget en bekræftelse fra U-COM.

2. Prisen for de specifikke varer fremgår af den bekræftelse, Kunden modtager fra U-COM. Annoncerede priser er angivet inklusiv moms og levering, medmindre andet specifikt fremgår.

3. U-COM er berettiget til at begrænse salg af kampagne- eller tilbudsvarer, herunder fx begrænse mængden af det tilladte indkøb af en bestemt vare.

4. Opstår der omstændigheder, der påvirker omkostningerne for de varer, Kunden har bestilt, herunder men ikke begrænset til forøgelse af råvare-, fremstillings- eller transportomkostningerne, er U-COM berettiget til at ændre prisen med omgående virkning. U-COM underretter hurtigst muligt Kunden herom.

5. 
Sælgers betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato, medmindre du vælger at betale varerne forud via vores webshop.


6. U-COM er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for Kunden at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

7. For varer, der købes på kredit, skal betaling ske senest på forfaldsdatoen som angivet i fakturaen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Alle udstående fakturaer vil automatisk betragtes som forfaldne, såfremt der sker betalingsmisligholdelse med en enkelt faktura. U-COM er berettiget til at udveksle oplysninger med relevante kreditoplysningsbureauer. Såfremt der anmodes om kredit, er U-COM ligeledes berettiget til at anmode om en kreditvurdering hos et relevant kreditoplysningsbureau, samt til at validere oplysninger om leveringsadresse, kreditkortindehaver mv.

8.
 Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

 

Levering og ejendomsforbehold

9. Afhentning: Der kan afhentes varer på Generatorvej 15, 2860 Søborg efter aftale – dette er dog ikke en valgmulighed i check out. Derfor skal dette aftales via email inden køb.

10. Levering: 

Overgangen sker, når U-COM overleverer de bestilte varer til Kundens valgte fragtfører. Hvis dette ikke er ved U-COM, vil U-COM afholde omkostningerne frem til det aftalte sted, mens Kunden afholder omkostningerne fra det aftalte sted. 

Varerne er klar til levering den dato, der er oplyst af U-COM, og Kunden er forpligtet til at være klar til at modtage varerne på det aftalte tidspunkt. Medmindre andet er aftalt, har U-COM ligeledes ret til at levere før det anførte tidspunkt.

Risikoovergang og levering: Overgangen sker, når U-COM overleverer de bestilte varer til Kundens valgte fragtfører. Hvis dette ikke er ved U-COM, sker risikoovergangen og levering når godset stilles til rådighed for Kundens fragtfører, uaflæsset.

(Incoterms2020 – FCA)

11. Såfremt Kunden ikke er klar til at modtage eller afhente varerne på det aftalte sted og tidspunkt, er U-COM berettiget til at opbevare varerne for Kundens regning og risiko, indtil genlevering kan ske. Udgifterne til forgæves levering og genlevering afholdes af Kunden.

12. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som tilstrækkelig dokumentation for levering.

13. Såfremt forsinkelse er væsentlig, er Kunden berettiget til at hæve den eller de ordrer, der er berørt af den væsentlige forsinkelse, såfremt U-COM ikke inden 10 arbejdsdage efter at have modtaget et påkrav fra Kunden har leveret den aftalte ordre. Hvis der er aftalt successiv levering, er Kunden dog alene berettiget til at hæve ordrer for så vidt angår den eller de forsinkede delleverancer. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering, herunder ret til erstatning eller anden kompensation.

14. Uanset pkt. 16 er U-COM berettigede til at levere senere end det aftalte tidspunkt i tilfælde af:

a.    Force majeure – som force majeure anses forhold, der er uden for U-COM’s kontrol, og som U-COM ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, pandemi og arbejdsstridigheder.

b.    Forsinkelse, som skyldes U-COM’s leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd

c.     Usædvanligt vejrlig

d.    Arbejdskonflikter uanset årsag

e.    Offentlige påbud eller forbud, som U-COM ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse


15. U-COM bevarer ejendomsretten til varer leveret i henhold til disse Betingelser, indtil fuld betaling har fundet sted, således at U-COM er berettiget til at tilbagetage varer, hvis betalingen ikke sker.

Fortrydelsesret, annullering, reklamation og garanti

16. Når U-COM har udstedt en ordrebekræftelse og varerne er blevet afsendt, kan ordrer ikke ændres eller annulleres, medmindre dette er godkendt af U-COM.

17. Kunden skal straks ved modtagelsen, og altid inden varerne tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable.

18. Hvis der opdages fejl eller mangler i forbindelse med undersøgelsen i punkt 20, som ønskes påberåbt, skal det straks og senest 7 dage fra modtagelsen meddeles skriftligt til U-COM. Hvis fejl eller mangler, som er opdaget eller burde have været opdaget, ikke meddeles skriftligt til U-COM indenfor denne frist, kan de ikke senere gøres gældende.

19. U-COM forbeholder sig retten til at afhjælpe manglen.

20. Returnering af varen og betaling af returomkostninger:

Når du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb, skal du sende eller aflevere varen til [U-COM A/S, Generatorvej 15, 2860 Søborg]. 

Returneringen af varen skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at returnere varen. 

Du skal selv betale omkostningerne i forbindelse med din returnering.

(Varer som f.eks. fladskærme kan ikke returneres med almindelig post. De forventede returneringsomkostninger for sådanne varer, beløber sig normalt til højest 699 kr.)


21. U-COM har ret til at annullere udestående ordrer eller standse leveringen med omgående virkning såfremt, men ikke begrænset:

a.    Et forfaldent beløb i henhold til en faktura ikke betales rettidigt

b.    Der afgives urigtige eller vildledende oplysninger over for U-COM

c.     Kunden er insolvent

d.    Kunden væsentligt har misligholdt aftalen

e.    En købspris er fejlagtigt angivet

f.      Købet er foretaget af en konkurrerende virksomhed

g.    Købet er foretaget med videresalg for øje

 

22. Hvis en vare er omfattet af en fabriksgaranti kan denne alene gøres gældende mod udstederen af denne garanti og aldrig mod U-COM.

23. Der ydes 2 års reklamationsret. Såfremt Kunden ønsker at udnytte reklamationsretten, skal Kunden skriftligt reklamere straks efter, at Kunden er eller burde være blevet bekendt med fejlen, og senest inden 2 år efter levering.

24. U-COM sælger både varer, der er fremstillet til privat og erhvervsmæssig brug. Anvendes en vare, der er fremstillet til privat brug på en måde eller i et omfang, der ikke kan betragtes som sædvanlig for privat brug, bortfalder reklamationsretten. I tvivlstilfælde kan Kunden rette henvendelse til U-COM og få oplyst, om en vare er fremstillet med henblik på privat eller erhvervsmæssig brug.

Ansvar

25. U-COM fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab eller følgetab, herunder men ikke begrænset til driftstab, indtægtstab, mistede besparelser, tab eller beskadigelse af data, goodwill, forretningsmuligheder eller omdømme.

26. U-COMs ansvar begrænses i enhver henseende til maksimalt at udgøre værdien af de fakturerede varer.

Produktansvar

27. U-COM er kun ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede varer, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.

28. Hvis U-COM måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Kunden forpligtet til at skadesløsholdelse U-COM for det ansvar, som U-COM måtte blive pålagt, og som er videregående end U-COM’s ansvar efter ovenstående bestemmelser. 

29. U-COM’s produktansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til forsikringssummen for U-COM’s produktansvarsforsikring, medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser.

Software

30. For software som sælges separat eller som følger med øvrige produkter gælder de vilkår, der til enhver tid er fastsat af leverandøren af softwaren. Kunden får en ikke-eksklusiv begrænset brugsret til softwaren. Kunden opnår ikke anden ret, herunder ophavsret eller andre immaterielle rettigheder til softwaren.

Underleverandører

31. U-COM er berettiget til at anvende underleverandører til at opfylde sine forpligtelser.

Ændringer

32. U-COM forbeholder sig ret til løbende at ændre i Betingelserne. Den seneste version af Betingelserne er dog altid tilgængelig på www.u-com.dk

Lovvalg og værneting

33. Betingelserne samt den eller de aftaler, der indgås i henhold hertil, er underlagt dansk ret, og den kompetente ret, ved sælgers hjemsted, skal være værneting for alle sager, uanset om en sag er baseret på rettigheder og forpligtelser i eller uden for kontrakt.

Kontaktoplysninger

34. U-COM A/S (CVR- nr.: 28153805), Generatorvej 15, 2860 Søborg. 

Telefonnummer: +45 70 22 33 60

 

Opdateret den 16.11.2020